Články

Co jsme připravili pro společnosti, aby se dokázaly lépe vyrovnat s dopady krize COVID- 19

Celý svět, včetně České republiky, čelí pandemii koronaviru. Vláda ČR na současnou situaci reagovala zavedením opatření, která dočasně zmrazila ekonomickou aktivitu v některých odvětvích, nicméně, dopady těchto opatření lze sledovat sekundárně ve většině odvětví. Zavedení nouzového stavu na jaře 2020, následováno dalším nouzovým stavem na podzim 2020, a s tím přijímané opatření Vlády ČR, má radikální dopady do podnikatelského, pracovního i občanského života společnosti.

Datovou schránku by kvůli projednávané novele zákona mohli povinně dostat vedle firem také další právnické osoby a živnostníci

V Poslanecké sněmovně v současné době čeká na projednání vládní návrh zákona týkající se elektronizace postupů státní správy. Jeho součástí je také dílčí novela upravující problematiku komunikace prostřednictvím datových schránek. V případě jejího přijetí by podle společnosti Moore Legal CZ došlo k výraznému rozšíření okruhu právnických a fyzických osob, kterým by datová schránka byla zřízena automaticky – ze zákona. V určitých případech by datové schránky mohly být zřízeny dokonce i nepodnikajícím osobám (občanům).

Až 20 % firem očekává problém se splácením emitovaných dluhopisů. I tak se jejich počet od roku 2016 zdvojnásobil.

Český trh s firemními dluhopisy roste, během posledních čtyř let se jejich počet zdvojnásobil. Stále častěji je využívají malé a střední podniky. Podle kvalifikovaného odhadu analytiků z poradenské společnosti Moore Czech Republic ale má, nebo v nejbližší době bude mít, až 20 % podniků problém se splácením dluhu. Firmy nejčastěji emitují dluhopisy v nižším objemu za účelem financování určitého záměru. Tímto principem se blížíme západním státům, kterým se skladbou i charakterem využívání dluhopisů vyrovnáme zhruba do sedmi až deseti let.