Média

Mediální průmysl jako tvůrce a distributor obsahu v současnosti prochází rozsáhlými změnami. Klasické modely jeho fungování ztrácí životaschopnost. Dřívější výnosy nejsou novými přístupy dostatečně nahrazovány. Modely na základě placeného obsahu nedokážou vstřebat ztrátu dříve výnosného reklamního trhu. 
Mediální podniky se stávají stále více mezinárodními, a proto považujeme za samozřejmé, že naším klientům umíme nabídnout zkušenosti a kontakty sítě Moore Global napříč kontinenty.

V Moore Czech Republic se vás ujmou experti z mediální oblasti, kteří rozumí tvorbě, obchodování a distribuci mediálního obsahu napříč různými mediatypy. Našimi kolegy jsou i bývalí manažeři mediálních agentur, kteří jsou schopni poradit v rychle se měnícím světě prodeje médií a najít pro vás nové řešení za využitá nejmodernějších technologií.

Praktické zkušenosti, kterými disponujeme, využijeme k tomu, abychom ve spolupráci s vámi pomohli maximalizovat váš růst a potenciál zisku. Ať už je to podpora na začátku vašeho podnikání, služby strategického růstu, expanze do zahraničí, skupinové audity, místní i mezinárodní daňové poradenství, audity tvorby mediálních děl a autorských honorářů, anebo pomoc při získávání finančních prostředků, poradenství ohledně pobídek pro další uměleckou tvorbu nebo příprava společnosti k prodeji, společnost Moore Czech Republic vám může pomoci.