Vzdělávání

Sektor vzdělávání aktuálně řeší otázky jak efektivněji poskytovat výuku, jak koncepčně  řídit nové investice do vzdělávání, či jak by měly vypadat moderní vzdělávací instituce a organizace 21. století. 

Naše kompetence v oblasti vzdělávání vycházejí ze znalostí získaných na všech úrovních státní správy a veřejných služeb. Do toho patří i naše schopnost poskytovat poradenskou podporu resortu školství a jeho agenturám a zkušenosti se spoluprací se státními, regionálními a místními orgány veřejné správy. Disponujeme i vlastními zkušenostmi z oboru vzdělávání, kde nabízíme různorodá školení a vzdělávací programy v rámci našich specializovaných společností.

Proto jsme důsledně připraveni pomáhat při řešení těchto a mnoha dalších složitých otázek v oblasti vzdělávání jako je hledání správných forem vzdělávání a rekvalifikací, digitalizace celého procesů nebo nastavování komplexního mechanismu hodnocení. Za důležité považujeme i otevírání otázek propojování vzdělávacích programů s oborovými praxemi a potřebami trhu