Implementace NIS 2 a kybernetická bezpečnost

V oblasti kybernetické bezpečnosti čeká tisíce společností v ČR výzva v podobě naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropské unii, tedy v zavedení opatření kybernetické obrany dle připravované transpozice směrnice NIS 2 do české legislativy. Tyto změny v legislativě, které připravuje státní správa, přináší zvýšené požadavky na ochranu kybernetické infrastruktury a informačních systémů v kritických sektorech. Naše poradenské a auditní služby v oblasti NIS 2 se zaměřují na poskytování odborného a specializovaného poradenství organizacím, které čeká implementace požadavků dle plánované novelizace Zákona o Kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek. Současně v rámci konzultační činnosti pomáháme organizacím, které jsou na pomezí těchto povinností a potřebují potvrzující stanovisko, zda a jakému režimu povinností budou podléhat. Pro podporu implementace máme připravený dvoudenní workshop, z nějž si účastnící odnesou vyhotovený plán implementace odpaření NIS2 pro jejich organizaci.

Realizujeme rovněž audity kybernetické bezpečnosti, které jsou důležitým nástrojem pro hodnocení a posouzení úrovně ochrany informací a systémů v organizaci. Tato služba zahrnuje analýzu a vyhodnocení technických a organizačních opatření, která organizace provádí ke zajištění kybernetické bezpečnosti. Během auditu se provádí kontrola sítě, systémů a procesů s cílem identifikovat možné zranitelnosti a hrozby. Výsledky auditu kybernetické bezpečnosti poskytují přehled o stavu kybernetické bezpečnosti a nabízejí doporučení pro zlepšení. Součástí našich služeb je rovněž podpora implementace opatření prostřednictvím revizí architektur bezpečnostních prvků penetračními testy a testy odolnosti.