Finanční instituce

Žádné jiné odvětví zřejmě v současnosti není vystaveno tak rychlé změně vnějších i vnitřních podmínek jako poskytovatelé finančních služeb. Postupující globalizace trhů, výrazná konkurence a zejména hrozba globální finanční krize vyžadují, aby banky a další poskytovatelé finančních služeb byli podrobně seznámeni s příslušnými požadavky a potenciálním řešením. Díky mnohaletým zkušenostem s působením jako auditoři a poradci v malých i velkých společnostech poskytujících finanční služby můžeme klienty z finančního sektoru komplexně a mimořádně kompetentně podpořit, pokud jde o zákonem stanovené a dobrovolné roční a konsolidované účetní závěrky, optimalizaci procesů či robotizaci, úspěšné plánování a realizaci podnikových transakcí či řešení problémů v oblasti aplikace nových předpisů a regulací. Společnost Moore Czech Republic ve snaze vyhovět nárokům globalizovaného finančního světa nabízí prostřednictvím svého odborného centra pro bankovnictví a finance řešení, která důsledně zohledňují trendy na trhu a která klientům přinášejí rychlá a pragmatická řešení.