Finanční služby a pojišťovnictví

Ve vysoce regulovaném prostředí jsou poskytovatelé finančních a pojistných služeb pod zvyšujícím se tlakem. V žádném jiném odvětví nelze pozorovat tak rychlou a překotnou změnu.

Faktory jako postupující globalizace trhů, výrazná konkurence a zejména hrozba globální finanční krize vyžadují, aby banky, poskytovatelé finančních služeb a pojišťovací subjekty byly podrobně seznámeny s příslušnými požadavky a jejich potenciálním řešením. Permanentní výzvou je také tlak na vyšší účinnost, nižší náklady a vyšší ziskovost.

V Moore Czech Republic si uvědomujeme, co všechno obnáší vyhovět nárokům globalizovaného finančního světa. Proto vám můžeme prostřednictvím našeho odborného centra pro oblast finančnictví nabídnout východiska, která důsledně zohledňují dění na trhu, a která přinášejí rychlá a pragmatická řešení.

Naši experti v tuzemsku i v síti Moore Global mají dlouholeté zkušenosti s působením v roli poradců v malých i větších společnostech poskytujících finanční a pojistné služby. Pomáháme společnostem zefektivnit jejich provoz, splnit jejich regulační požadavky a lépe řídit náklady a výnosy v měnícím se prostředí.

Dokážeme vám zajistit maximální odbornou podporu, pokud jde o zákonem stanovené postupy, optimalizaci procesů, robotizaci a automatizaci, úspěšné plánování a uskutečnění podnikových transakcí či řešení konkrétních problémů v oblasti aplikace nových předpisů a regulací. Vaše potřeby jsme připraveni řešit i v oblasti daní a v realizaci auditů.