Informační a komunikační technologie (ICT)

Informační a komunikační technologie se staly naprosto nezbytnou součástí dnešní společnosti, protože jsou využívány ve všech oborech lidské činnosti, ať už ve firmách nebo státních institucích. Jsou klíčem k úspěšné realizaci projektů s různým zaměřením. 

Jsme si z vlastních zkušeností vědomi, že kvalitně nastavené řízení informačních a komunikačních technologií je důležitější než kdy dříve. Klientům nabízíme služby našeho odborně způsobilého a zkušeného týmu spočívající v realizaci auditu systému řízení IT služeb (ITSM) a IT Governance dle ISO/IEC 20000, ITIL a CobiT. 

Současně realizujeme technické a technologické audity ICT, zavádíme systémy řízení IT služeb (ITSM), včetně definice katalogu služeb a stanovení jejich SLA, nastavení klíčových procesů a ekonomických ukazatelů. 

Dále navrhujeme postupy v oblasti tvorby a údržby strategie ICT (analyzujeme stávající stav, definujeme business požadavky a cíle, nastavujeme SWOT, náklady, plánování apod.) a poskytujeme poradenství v oblasti tvorby a údržby ICT architektury a ICT inženýringu, návrhu řešení a implementace ICT systémů a/nebo jejich částí.