Corporate Finance

Corporate Finance je jednou z nejvýznamnějších oblastí strategického řízení společností. Cílem této činnosti je maximalizace efektivity při využití vnitřních i vnějších finančních zdrojů získaných především za účelem investičního rozvoje. Jedním ze základních nástrojů pro naplnění tohoto cíle jsou transakce a s nimi související změny skupinových struktur.  

Náš tým profesionálů v oblasti Corporate Finance je připraven svým klientům poskytnout komplexní podporu při akvizičním růstu, investicích i změně organizačních struktur holdingů, a to včetně souvisejících procesů, jako jsou valuace nebo due diligence. 

Naší výhodou je rozsáhlá zkušenost v široké škále transakcí napříč různými odvětvími. Služby Corporate Finance poskytujeme nejenom v České republice, ale prostřednictvím sítě Moore Global téměř kdekoliv na světě. V rámci odborně zaměřené skupiny „Moore Global Corporate Finance“ jsme schopni velmi efektivně řídit mezinárodní transakce nebo zprostředkovat služby Corporate Finance pro naše klienty v zahraničí. Tým Moore Global Corporate Finance nabízí profesionalitu a flexibilitu v kombinaci se znalostmi a silou integrované sítě služeb.