Řízení rizik

Řízení rizik a implementace kvalitní správy společností je nyní ve většině jurisdikcí regulační nutností, a to bez ohledu na jejich velikost. Ačkoli mnoho společností musí podle obecně platných pravidel nebo kvůli zúčastněným stranám uplatňovat tyto procesy a postupy, smyslem kvalifikovaného řízení rizik je zejména podpora úspěšné obchodní strategie a tzv. udržitelného způsobu řízení. 

Všechna tato témata pomáháme našim klientům vyřešit, kdy společně zavedeme nezbytná pravidla transparentnosti a odpovědnosti za řízení a rizika v auditované organizaci. Současně našim klientům pomáháme s nastavením vnitřních interních kontrol s ohledem na strategii podniku a implementací vhodného IT prostředí vedoucího k eliminaci kybernetického rizika. Detailní audit v oblasti informačních technologií, jehož cílem je zjištění slabých míst a navržení praktických nápravných opatření, významně zvyšuje zabezpečení našich klientů, a to při zohlednění veškerých potřeb a specifik.