PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář Moore Legal CZ nabízí širokou škálu právního poradenství a právní podpory. Poskytujeme komplexní právní služby právnickým a fyzickým osobám jak tuzemským, tak i zahraničním klientům.

Právní řešení navrhujeme vždy na míru potřebám našich klientů, se zohledněním účetních, daňových či finančních aspektů řešené problematiky.

Naše právní služby poskytujeme jak našim stálým klientům formou každodenního poradenství, tak klientům, kteří se rozhodli pro využití našich služeb při řešení jednorázových právních problémů, zejména při fúzích a akvizicích (M&A), restrukturalizacích, transakcích se zahraničním přesahem, při komplexním řešení právní problematiky v oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory nebo investičních pobídek.

Klientům jsme nápomocni ve všech oblastech práva, především v otázkách práva obchodního, občanského (včetně práva nemovitostí), pracovního, finančního, práva v oblasti informačních technologií (včetně GDPR) nebo práva hospodářské soutěže. Samozřejmostí je zastupování našich klientů před soudy nebo orgány státní správy a samosprávy

Znalost práva a obchodního světa umožňuje navrhovat našim klientům řešení šitá na míru jejich potřebám, zahrnující nejen právní, ale i účetní, daňové či finanční aspekty řešené problematiky. 

Naše právní služby jsou směřovány do dvou hlavních oblastí, a to do pravidelného právního servisu našim klientům a poradenství při zásadních okamžicích podnikání. 

V rámci pravidelné právní operativy řešíme především právo obchodní, právo občanské (včetně práva nemovitostí), právo pracovní, právo finanční, právo v oblasti informačních technologií nebo právo hospodářské soutěže. Samozřejmostí je pak zastupování našich klientů před soudy nebo orgány státní správy a samosprávy. 

Při poskytování právního poradenství v klíčových milnících podnikaní zajišťujeme právní pomoc zejména při fúzích a akvizicích (M&A), restrukturalizacích, transakcích se zahraničním přesahem, při komplexním řešení právní problematiky v oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory nebo investičních pobídek.