Zdravotnictví a sociální služby

Zdravotnictví

Subjekty působící v oblasti zdravotnictví řeší mnoho různých náročných výzev. Musí se potýkat s regulatorními otázkami, s nastavením distribučních modelů, s daňovou implikací, ale také s celkovou vnitřní optimalizací. Zcela novým směrem rozvoje je zvyšující se procento digitalizace vnitřních procesů a záznamů a s tím spojený radikální rozvoj ICT v oblasti zdravotnictví.

Pandemie Covid-19 rovněž ukázala, že zdravotní péče může být jedním z nejnáročnějších odvětví zhlediska řízení a procesů. Poskytovatelé zdravotních služeb čelí nejistým výnosům a rostoucím nákladům.

Týmy expertů z Moore Czech Republic mají v těchto oblastech dostatek relevantních zkušeností a znalostí, aby dokázaly najít to nejvhodnější řešení pro farmaceutickou firmu, zdravotní zařízení, laboratoř, lékárnu nebo zdravotní pojišťovnu.

Naši odborníci propojují znalosti z oblastí regulace s daňovými, účetními a auditorskými výkony i s podnikovým poradenstvím. Zabýváme se také strategickými otázkami. Jsme připraveni vám pomoci řešit nové typy smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnaminebofarmaceutickými společnostmi, nákladovou efektivitu, provozní stabilitu prostřednictvím nastavenípilířů strategického vývoje, jakož i další různě složitá zdravotnická témata.

Naši ICT experti vám nabídnou komplexní a okamžitou podporu při řešení IT otázek, integraci technologií a automatizaciprocesů. Dokážeme vám také pomoci s nastavením procesů pro kybernetickou bezpečnost

Sociální služby

Sociální služby procházejí změnami, které odpovídají negativnímu vývoji věkové struktury obyvatelstva, ale také jeho schopnostem a připravenostívnímat nové prvky společenského života a technologického rozvoje.

Senioři, ohrožené skupiny obyvatel nebo handicapovaní občané se při procházení spletitou strukturou paragrafů a změn v jejich životech neobejdou bez pomocné ruky. Zároveň sociální pracovníci a služby, pracující často na hranici svých sil, potřebují najít novou cestu pro své fungování, aby se dokázali vypořádat se všemi otázkami vztahujícími se k jejich úspěšnému fungování.

Naši experti mají bohaté zkušenosti s projekty se sociální tématikou a jejich znalosti tématu jsou na té nejvyšší úrovni. V Moore Czech Republic nabízíme inovativní a praktická řešení, která prostřednictvím programů na pomoc se sociální péčí zlepšují výsledky organizacím, komunitámi jednotlivcům.

Naším cílem je dosáhnout výsledků, které klientům umožní zlepšit účinnost sociálních služeb při adekvátních nákladech. Proto pracujeme na celém životním cyklu, od plánování a strategie až po implementaci a udržitelnost. Pomáháme též uživatelům sociálních služeb zlepšovat jejich schopnosti, aby si dokázali zachovat dlouhodobou soběstačnost. Díky našim asistenčním technologiím se mohou uživatelé cítit bezpečně a při tom udržovat kontakt se svými blízkými i okolním světem.