Služby pro veřejný a neziskový sektor

Tým našich specialistů pro veřejný a neziskový sektor poskytuje komplexní poradenské služby územním samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím nebo nestátním neziskovým organizacím. Pro naše klienty zajišťujeme audity neziskových organizací, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. nebo veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávními celky a u jiných příjemců veřejné podpory (jako tzv. přizvané osoby). Kromě výše uvedeného se intenzivně věnujeme provádění interních auditů, ověřování účetních závěrek organizací v souvislosti s plněním vyhlášky č. 220/2013 Sb., auditům dotací nebo metodické podpoře.