Whistleblowing

Whistleblowing je činnost, při které zaměstnanec (pokud to uzná za vhodné) oznamuje informace o podezřelých, nezákonných nebo neetických aktivitách své organizace. Hlavním cílem whistleblowingu je odhalení a prevence korupce, podvodů, porušování zákonů a etických norem a ochrana veřejného zájmu. Whistleblowing slouží nejen zaměstnancům ale i zaměstnavatelům, kteří díky němu mohou ve své organizaci identifikovat a řešit nekalé jednání, jako jsou podvody nebo korupce. 

V Moore Czech Republic vám pomůžeme vytvořit vnitřní oznamovací systém (VOS), v němž budou moci vaši zaměstnanci bezpečně reagovat na nastalé situace a vaše organizace zároveň splní vše, co jí ukládá legislativa - v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 jsou zaměstnavatelé (bez ohledu na to, zda působí v soukromém či veřejném sektoru) povinni vnitřní oznamovací systém ve své organizaci zavést. 

Spolu se zavedením VOS snižujete na minimum riziko, že by oznamovatel svoje podezření na nekalou činnost řešil se státními orgány, neziskovými organizacemi nebo s médii.

V Moore Czech Republic působí odborníci na problematiku whistleblowingu, kteří vám v této oblasti poradí a pro vaši společnost či organizaci navrhnou nejvhodnější postup k vyřešení dané situace.

Nabízíme vám vytvoření vnitřního oznamovacího systému (VOS), který obsahuje:

  • Zabezpečený systém pro oznamování (aplikace, pošta, kontaktní místo), uchovávání a evidenci oznámení
  • Vytvoření a úpravu interní dokumentace
  • Školení zaměstnanců
  • Zajištění role prošetřovatele
  • Vyřizování a archivaci jednotlivých oznámení
  • Aplikaci EasyWhistle, která doplňuje webový portál a zajišťuje úplnou dostupnost prostředí pro podávání zpráv

Chcete se dozvědět podrobnosti naší nabídky? Kontaktujte nás.