Doprava a logistika

Pro evropské dopravní a logistické firmy platí řada nových zákonů, daňových změn a nařízení. V proměnách, jimiž aktuálně prochází odvětví dopravy, není snadné se orientovat.

Energetika a přírodní zdroje

Celý energetický sektor prochází zásadními změnami, na něž je třeba pružně reagovat.

Finanční služby a pojišťovnictví

Ve vysoce regulovaném prostředí jsou poskytovatelé finančních a pojistných služeb pod zvyšujícím se tlakem. V žádném jiném odvětví nelze pozorovat tak rychlou a překotnou změnu.

Maloobchod a velkoobchod

Sektor maloobchodu a velkoobchodu zahrnuje širokou škálu malých a velkých podniků prodávajících zboží spotřebitelům i dalším podnikům a organizacím.

Média

Mediální průmysl jako tvůrce a distributor obsahu v současnosti prochází rozsáhlými změnami.

Potravinářství a zemědělství

Požadavky spotřebitelů, globální konkurence i tlak ze strany legislativy a regulace znamenají, že pracovní metody v oborech potravinářství a zemědělství musí být daleko sofistikovanější než kdy předtím.

Výrobní odvětví

Průmysl 4.0 se již usadil v ČR a je třeba být připraven na vše, co je s ním spojené. 

Realitní sektor a stavebnictví

Realitní trh v posledních letech silně roste, ale je třeba si uvědomit, že při podnikání v realitním sektoru je třeba počítat s cykly, kterými celý stavební a nemovitostní trh pravidelně prochází a být připraven na současné i budoucí výzvy i na časté změny v legislativě.

Veřejný sektor

Telekomunikace a IT

Volný čas, rekreace a turistický ruch

Odvětví volného času, rekreace a turistického ruchu zahrnuje širokou kategorii oborů jako jsou ubytování, stravovací služby, plánování akcí, tematické akce, dopravní služby a další produkty zaměřené na cestovní ruch a služby.

Vzdělávání

Sektor vzdělávání aktuálně řeší otázky jak efektivněji poskytovat výuku, jak koncepčně  řídit nové investice do vzdělávání, či jak by měly vypadat moderní vzdělávací instituce a organizace 21. století. 

Zdravotnictví a sociální služby

Subjekty působící v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb řeší mnoho různých náročných výzev.