Odvětví

Odborníci z Moore Czech Republic se specializují na širokou škálu ekonomických odvětví od energetiky, finančnictví či průmyslové výroby přes telekomunikace, veřejnou správu nebo logistiku až po sociální služby a vzdělávání.