Jiné ověřovací služby

V Moore Czech Republic poskytujeme příslušné ověření dle konkrétní příležitosti a potřeby, v níž se společnost nachází. Nabízíme zpracování auditu účetních výkazů při podnikových přeměnách, auditorské ověření čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, prověrku mezitímních finančních informací a řadu dalších souvisejících služeb pro podnikatelský sektor.

V rámci veřejné správy poskytujeme vnější kontrolu, představující nezávislé odborné posouzení současného nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí, včetně doporučení k řešení zjištěných nedostatků. Experti z Moore Czech Republic mají dlouholeté zkušenosti s působením ve veřejné správě a dokážou provést samotný proces kontroly a nabídnout vysoce odborné řešení nastalé situace, včetně dohledu.