Audit & Assurance

Audit & Assurance

Naše společnost nabízí více než pouhé ujištění, že dodržujete účetní předpisy. Chápeme, že i v oblasti auditu je třeba poskytovat poradenství, které vám pomůže rozvíjet vaše podnikání a dosáhnout vašich obchodních cílů. K auditu přistupujeme konzistentně v celé globální síti, takže si klienti mohou být jisti, že dostávají servis na kvalitativně nejvyšší úrovni. V dané oblasti nabízíme zejména auditorské ověření účetnictví, individuálních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek dle Mezinárodních auditorských standardů (ISA), poradenství při zpracování a ověřování účetních závěrek podle IAS/IFRS, převod výkazů sestavených podle Českých účetních standardů do účetních výkazů sestavených podle skupinových směrnic, respektive podle IAS/IFRS, zpracování auditu účetních výkazů při změnách společností, auditorské ověření čerpání finančních prostředků z fondů EU, auditorské ověření souladu výročních zpráv s účetními závěrkami a řadu dalších souvisejících služeb.
 

Forenzní audity a řešení sporů

Právní výzvy přicházejí v mnoha podobách. Pokud je třeba tyto problémy vyřešit sporem, potřebujete účinnou podporu, která ochrání vaše zájmy. Moore Czech Republic poskytuje řadu vyšetřovacích služeb pro smluvní a obchodní spory, forenzní vyšetřování, oceňování a individuální i rodinné spory. Nabízíme dovednosti v různých oblastech a zkušenosti se všemi typy sporů po celém světě. Pomůžeme vám zejména s řešením obchodních a smluvních sporů a mediací týkající se oceňování podniků nebo akcií, se zpracováním odborných stanovisek a znaleckých posudků a vyčíslením ztráty, forenzním vyšetřováním, zejména ve vztahu k nárokům za podvody, daňovým vyšetřování a sledování majetku, právními spory týkajícími se rodinného a soukromého majetku.
 

Řízení rizik

Řízení rizik a implementace robustní správy a řízení společností je nyní ve většině jurisdikcí společenským očekáváním a regulační nutností pro společnosti všech velikostí. Ačkoli mnoho společností musí podle obecně platných pravidel nebo kvůli zúčastněným stranám uplatňovat tyto procesy a postupy, smyslem kvalifikovaného řízení rizik je zejména podpora úspěšné obchodní strategie a tzv. udržitelného způsobu řízení. Všechna tato témata vám pomůžeme řešit, společně zavedeme nezbytnou transparentnost a odpovědnost za řízení a rizika ve vaší organizaci.