Forenzní audit

V Moore Czech Republic máme mnohaleté zkušenosti s prováděním forenzních auditů, což zahrnuje důkladné prošetření a analýzu účetních záznamů, finančních transakcí a dalších relevantních dokumentů s cílem odhalit možné podvody, zneužití pravomocí či jiné neoprávněné činnosti vedoucí ke vzniku škody či ohrožení reputace společnosti.

Náš tým efektivně provádí analýzu smluvních vztahů, zadávacích řízení/nákupů, zaměřuje se na soulad se zákony, vnitřními normami a dalšími právními předpisy, personální i majetková propojení, potenciální střety zájmů, účelnost, efektivitu a hospodárnost nakládání s majetkem. V případech, kde je to možné, využíváme moderní forenzní aplikace, které umožňují analýzu vysokého objemu dat. Na základě těchto informací naši experti dokážou zjistit, zda došlo k neoprávněnému či nehospodárnému jednání a vyčíslit případnou vzniklou škodu.