Energetika a přírodní zdroje

Celý energetický sektor prochází zásadními změnami, na něž je třeba pružně reagovat. Liberalizace trhu, vyčerpání přírodních zdrojů, rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie, decentralizace výroby, tlak na snižování nákladů i ambiciózní cíle související s opatřeními ohledně změn klimatu jsou faktory, které přinášejí bezprecedentní výzvy pro výrobce energií, provozovatele distribuční soustavy i pro další zúčastněné subjekty.

Ve společnosti Moore Czech Republic jsme připraveni vám pomáhat s individuálními požadavky, které souvisí s úkoly, před nimiž stojíte vy i celé odvětví.

Úspěšná realizace vašich specifických úkolů je naší prioritou. Proto vytváříme interdisciplinární týmy složené ze zkušených lokálních i zahraničních specialistů, kteří dokážou splnit vaše nejnáročnější požadavky v oblastech technických a provozních procesů, plnění požadavků průmyslu, nebo řešení regulačních rámců. Nabízíme podporu potřebnou pro optimalizaci výkonu, řízení rizik a pomůžeme vám naplnit vytyčené cíle.