Energetika

Celý energetický sektor prochází zásadní změnou díky liberalizaci trhu, rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů energie, decentralizaci výroby, tlaku vysokých nákladů a ambiciózním cílům souvisejících s opatřeními reagujícími na změnu klimatu. Tyto faktory přinášejí bezprecedentní ekonomické a technické výzvy pro výrobce, provozovatele distribuční soustavy i pro další zúčastněné subjekty. Ve společnosti Moore Czech Republic jsme k dispozici, abychom pomohli se službami přizpůsobenými na míru úkolům, před kterými odvětví stojí. Abychom mohli splnit vaše individuální požadavky, vytváříme pro příslušné úkoly interdisciplinární týmy zkušených specialistů, a to i za účasti zahraničních expertů.