Vývoj SW a technologií, digitalizace

Digitalizace, automatizace a robotizace jsou stále důležitější oblasti firemních procesů, neboť dokáží snižovat nároky na kapacitu lidských zdrojů, stejně jako zefektivňovat jejich práci. Za tímto účelem poskytujeme našim klientům vysoce kvalitní a na míru vytvářená řešení digitalizace interních procesů a podílíme se na vytváření významných konkurenčních výhod pro naše klienty. 

V rámci naší skupiny Moore Czech Republic se věnujeme také SW řešení, které se specializuje na sběr, zpracování a pokročilou analytiku dat z technických sítí s využitím machine learningu, a to především v oblasti energetiky, chytrých měst a výrobního průmyslu. Toto řešení se uplatní například v energetice nebo v průmyslu, kde je nutné zpracovávat obrovské množství dat pro řízení, správu a další rozvoj jednotlivých systémů. Tedy takové, které člověk sám nemůže vyřešit, protože je nutné zahrnout příliš mnoho faktorů, nejistot a různých scénářů. Právě zde se podniky neobejdou bez umělé inteligence, která se díky specifickým algoritmům dokáže adaptovat na neustále se měnící podmínky.