Výrobní odvětví

Průmyslová výroba v České republice stojí před mnoha výzvami. Průmyslové firmy a průmyslovou výrobu v příštích letech promění postupující digitalizace a automatizace výrobních i dalších firemních procesů.

Díky rychlému posunu poptávky, technologickému vývoji a stále konkurenčnějšímu a globalizovanějšímu trhu musí výrobní podniky reagovat na změny rychleji než kdykoli předtím.

Globální trh vyžaduje výrobu kvalitnějšího zboží, rychlejší dobu odezvy a nižší náklady, zatímco výrazné zákaznické změny, outsourcing a štíhlejší marže zvyšují konkurenční tlak. Úspěšné společnosti jsou ty, které dělají více s méně - a přitom se stále intenzivněji zaměřují na zákazníka.

Automobilový průmysl bude čelit vlastním výzvám. Podniky již teď bojují mimo jiné s nedostatkem pracovních sil, technologickou změnou související s přechodem k elektromobilitě i se složitou legislativou Evropské unie.

V Moore Czech Republic úzce spolupracujeme s klienty, abychom našli řešení problémů vyskytujících se v tomto odvětví. Přitom využíváme svých odborných znalostí a současně praktických zkušeností kolegů, kteří v minulosti výrobní podniky přímo řídili.

Oblast průmyslu je naší doménou a naši experti představují špičku ve svém oboru. Řešení, která vám nabízíme, kombinují naše teoretické znalosti s dlouholetými zkušenostmi z praxe, což považujeme za významnou přidanou hodnotu, kterou našim klientům nabízíme.

Jsme připraveni s vámi spolupracovat na řešeních těch největších výzev, kterým čelíte. V případě potřeby budeme s vaší spoluprací přímo řídit komplexní změny ve vaší společnosti.