Statutární a smluvní audit

Statutární audit je zákonem povinná procedura, jejímž účelem je ověřit, zda organizace poskytuje poctivé a věrné vyjádření své finanční situace a finanční výkonnosti. Experti z Moore Czech Republic mají mnohaleté zkušenosti s vykonáváním statutárních auditů a dokážou v této věci poskytnout servis na té nejvyšší úrovni.

V dané oblasti nabízíme zejména auditorské ověření účetnictví nebo individuálních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek dle Mezinárodních auditorských standardů (ISA). Dále zajišťujeme poradenství při zpracování a ověřování účetních závěrek podle IAS/IFRS, převod výkazů sestavených podle Českých účetních standardů do účetních výkazů sestavených podle skupinových směrnic, respektive podle IAS/IFRS, US GAAP nebo HGB.