ESG

Motivace organizací a firem k řešení oblasti ESG a implementace ESG strategie bývá v praxi rozdílná. Zatímco některé se tématikou zabývají z důvodu legislativní povinností, v jiných vládne přesvědčení, že jim to pomůže zlepšit jejich schopnost řídit rizika nebo efektivně zvýšit hodnotu podniku. Informace z praxe potvrzují, že firmy po aktivní implementaci ESG strategie dosahují lepších ekonomických výsledků a profitability. Mnohé z nich zároveň vnímají odpovědnost za minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zvýšení svých společenských závazků.

V současnosti se navíc firmy stále častěji potýkají s požadavky na aktivní přístup k ESG ze strany svých zaměstnanců, odběratelů a dodavatelů. Progresivní organizace na tyto trendy včas reagují, nečekají až na ně dopadnou legislativní povinnosti, a zavádějí principy společensky odpovědného a udržitelného podnikání.
Osvědčené manažerské pravidlo říká, že co se měří, to se také řídí. Proto v rámci našeho přístupu a komplexního ESG řešení cílíme také na to, abychom identifikovali potřebná data, nastavili jejich sběr, reporting a systém vyhodnocování.