Naše zkušenosti a přístup k ESG

Ve společnosti Moore Czech Republic můžeme vaší organizaci pomoci splnit cíle a čelit výzvám v oblasti ESG prostřednictvím našeho jedinečného ESG řešení. To je nejen snadno implementovatelné a srozumitelné, ale může vám pomoci iniciovat zásadní změnu v dosahování obchodních i dalších cílů.

Díky rozsáhlým vědomostem a mezinárodním zkušenostem se Moore Czech Republic může opřít o odborné znalosti, které vaší organizaci zajistí transparentní plnění stanovených požadavků a cílů. Ať již budete řešit způsoby elektrifikace svého vozového parku, budování ekologické energetické infrastruktury, zvyšování energetické efektivity provozu, rovné odměňování, transparentní kariérní rozvoj zaměstnanců, komunikaci směrem k Vašim stakeholderům, procesy řízení rizik nebo efektivitu a návratnost ESG investic, jsme připraveni Vám s těmito výzvami pomoci.

Naším cílem je v první řadě vždy zajistit soulad s veškerými příslušnými právními předpisy. Dále zvažujeme, jaké konkrétní reportovací přístupy, metodologické rámce, standardy a metriky jsou relevantní pro konkrétní odvětví a danou organizaci. Díky širokému spektru našich klientů vám můžeme představit, jak k řešení jednotlivých oblastí ESG přistupují leadeři v nejrůznějších odvětvích. Při poskytování poradenských služeb se vždy řídíme tím, jak naši klienti vnímají význam a důležitost své strategie v oblasti ESG a přistupujeme ke každému individuálně a s odpovídající osobní péčí.