Asistivní technologie

Naše odborně specializované týmy vyvíjí a provozují řešení v oblasti asistenčních služeb, zejména pak pro podporu služeb ve zdravotnictví, sociální nebo pohotovostní oblasti a v zajištění tísňové péče. Pro tyto služby jsme vyvinuli řešení, které naplňuje očekávání a požadavky našich klientů – CARE PLUS Smart Watch, a to včetně platformy asistenčního centra a asistenční telefonní linky. Stejně tak integrujeme i chytré náramky – Smart Bracelet pro sledování distančního chování osob. Tyto technologie a naše know-how jsme mj. aplikovali v pandemických stavech, čímž jsme dopomohli našim klientům zajistit plynulý chod jejich organizací.