Recruitment

Zabezpečení a rozvoj lidských zdrojů

Kombinace odborné specializace a zkušeností jednotlivých členů našeho týmu, možnost každodenního působení u klientů, průběžná vzájemná komunikace a výměna informací nám umožňuje poskytovat komplexní HR služby v širších souvislostech, a to včetně služeb personální agentury. Jsme schopni reagovat včas a adekvátně na externí vlivy, jako jsou například změny na trhu práce (změna úrovně a struktury odměňování konkrétních pozic v daném regionu, dostupnost pracovníků na lokálním trhu práce, změny v úrovni odborné kvalifikace apod.), a na vývoj ve vnitřním prostředí klienta (fluktuace a spokojenost zaměstnanců, organizační změny apod.).

Z důvodu, že jsme schopni vnímat tyto vlivy a změny v širších souvislostech, můžeme vhodně přizpůsobovat nábor a výběr zaměstnanců pro naše klienty, resp. iniciovat a doporučovat potřebné změny uvnitř prostředí klienta (odměňování, hodnocení, vzdělávání apod.). Nabízíme rovněž komplexní poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, kdy náš tým je odborně způsobilý kontinuálně vylepšovat klíčové HR procesy a jejich organizační a technické zajištění. Vlastní spolupráce v oblasti vyhledávání zaměstnanců pak probíhá v těsné spolupráci s klientem standardním a osvědčeným postupem, který zahrnuje identifikaci hledané pracovní pozice, vyhledání vhodných kandidátů, jejich oslovení, prvotní posouzení z naší strany, výběr a doporučení kandidátů klientovi, zprostředkování pohovoru kandidáta s klientem nebo asistenci při vyjednávání smluvních podmínek. Naše odměna za poskytnuté služby náboru a výběru zaměstnanců je přitom přímo závislá na konečném efektu pro klienta, tj. na uzavření pracovního poměru s kandidátem a jeho udržení v pracovním poměru do skončení zkušební doby