Veřejný sektor

V blízké budoucnosti čekají veřejnou správu radikální změny související s tlakem na zvyšování efektivnosti, automatizací a digitalizací. Další výzvy přijdou při zajišťování širšího rozsahu služeb, které bude potřeba poskytovat v měřitelných parametrech.

Spolupracujeme na široké škále témat týkajících se veřejného sektoru, a to od řešení provozních otázek až po přípravu dlouhodobých strategií v různých oblastech. Našimi klienty jsou ministerstva, státní organizace, podniky, municipality i výzkumné a vzdělávací instituce. Poskytujeme podporu též realizátorům různých projektů, kde vzniká možnost využití dotací či investičních pobídek.

Odborníci z Moore Czech Republic využívají u projektů pro veřejnou správu zkušeností z referenčních projektů jak z České republiky, tak ze zahraničí. Rovněž při každé příležitosti přicházejí s novými prvky a nápady, které zlepšují procesy a služby, které stát poskytuje občanům.

Jsme profesionálem v oblasti poskytování služeb pro oblasti nadací a charity. Cílem je pomoci naším klientům zajistit veškeré požadavky kladeny na transparentnost, odpovědnost a efektivní správu věcí veřejných a poskytovat služby, které zajistí, že získané zdroje z veřejných zdrojů a od dárců budou vždy směrovány tam, kde mohou udělat největší užitek.

Naším cílem je být hybatelem změn veřejné správě. Chceme přinášet návrhy řešení a zároveň navrhovat jejich zasazení do stávajícího systému i legislativy. V neposlední řadě jsme připraveni tyto změny implementovat.