Sociální služby, zdravotnictví a vzdělávání

Sociální služby

Přinášíme inovativní a praktická řešení pro orientaci v nesmírně složitém trhu sociálních služeb – chráníme a zlepšujeme výsledky organizacím a komunitám prostřednictvím programů na pomoc se sociální péčí, nezaměstnaností nebo péčí o rodinu, fyzické a duševní zdraví. Pomáháme odborným organizacím řídit konkrétní rizika spojená se změnami ve složitých sociálních a politických prostředích. Pracujeme na celém životním cyklu – od plánování a strategie až po implementaci a udržitelnost – abychom dosáhli výsledků, které klientům umožní dosáhnout zlepšené účinnosti sociálních služeb při nižších nákladech. Navrhujeme a implementujeme programy, které pomáhají sektoru sociálních služeb využívat sdílené služby ke snižování nákladů při současném zachování jasného zaměření na klíčové kompetence a poskytování pověřených činností.

Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví pomůžeme vyřešit regulatorní otázky, nastavíme distribuční modely i daňové implikace spojené s podnikáním farmaceutických firem, nemocnic, laboratoří a lékáren. Propojujeme znalosti z oblastí regulace léčiv a zdravotnických prostředků s daňovým, účetním, auditním i podnikovým poradenstvím. Zabýváme se též strategickými a regulatorními otázkami, řešíme nové typy smluvních vztahů mezi SÚKL, zdravotními pojišťovnami a farmaceutickými společnostmi, nákladovou efektivitu, veřejný registr smluv atd.


Vzdělávání

Sektor vzdělávání aktuálně řeší otázky, jak efektivněji a spravedlivěji řídit nové investice do vzdělávání, jaké strategie lze použít k zajištění zdrojů ze soukromého a neziskového sektoru či jak by měly vypadat moderní vzdělávací organizace 21. století. Jsme připraveni pomáhat při řešení těchto a mnoha dalších složitých otázek. Naše kompetence v oblasti vzdělávání vycházejí ze zkušeností na všech úrovních státní správy a veřejných služeb, včetně poskytování poradenské podpory školským resortům státní správy a jejich agenturám a spolupráce se státními, regionálními a místními orgány státní správy.