Compliance

Pojmem „compliance“ se označuje systémové zajišťování souladu fungování firmy či organizace s platnými normami různých druhů. Komplexní program dodržování předpisů je zásadní pro úspěšné fungování každé společnosti, neboť minimalizuje dopady různých regulačních opatření, sankcí nebo reputačních škod.

V Moore Czech Republic rozumíme tomu, že pokud má být Compliance program ve společnosti efektivní, musí být navržený na míru jejím konkrétním potřebám. Naši experti mají v oblasti Compliance dlouholeté zkušenosti a dokáží identifikovat specifické požadavky společnosti a následně navrhnout nejvhodnější řešení.

V této souvislosti se jedná zejména o nastavení role a odpovědnosti interního útvaru Compliance a budování odborného týmu, revizi vnitřních předpisů a směrnic, jakož i o nastavení Compliance agend v souladu s potřebami konkrétní firmy.