Komplexní řešení ESG

Při zvažování nejlepšího přístupu k ESG je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. V síti Moore Global jsme proto vytvořili řešení na míru klientům po celém světě a v mnoha různých odvětvích. V rámci Moore Czech Republic poté zohledňujeme regionální ekonomická, odvětvová, nebo legislativní specifika a zároveň plně využíváme naši unikátní znalost prostředí soukromého i veřejného sektoru ve prospěch klienta. Naše komplexní řešení oblasti ESG spočívá v pragmatickém 5 krokovém přístupu.

ESGS čím vám můžeme pomoci

ESG strategie
Pomůžeme Vám identifikovat Váš současný stav, nastavíme cíle ve všech oblastech ESG a určíme opatření, jak tyto cíle naplnit. Nastavíme harmonogram a jednotlivé kroky implementace strategie a pomůžeme určit potřebné informace a zdroje dat pro budoucí monitoring, reporting a vyhodnocování plnění ESG strategie.

Implementace opatření
Pomůžeme Vám efektivně implementovat opatření z Vaší ESG strategie a uplatnit dobrou praxi v oblasti ESG v rámci Vašeho odvětví. Vybraná opatření zavedeme efektivně a navrhneme další možnosti plnění cílů z Vaší ESG strategie.

Adaptace procesů a prostředí organizace
Provedeme Vás potřebnou úpravou směrnic, nastavením procesů a organizace, sběrem a vyhodnocením dat nebo nastavením odpovědností a odměňování ve vazbě na ESG. Zapracujeme oblast ESG do vašeho systému řízení rizik.

Vyhotovení ESG reportu
Pomůžeme Vám vypracovat ESG report pro Vaši organizaci dle aktuálních legislativních požadavků a vybraných mezinárodních standardů. Vyhodnotíme plnění Vaší ESG strategie a jejích cílů.

Nezávislé ověření (assurance)
Ověříme pravdivost jednotlivých reportovaných informací, správnost datové základny i konstrukce jejich výpočtu. O provedení nezávislého ověření pro Vás vydáme prohlášení, které zvýší kredibilitu Vašeho ESG reportu nebo vybraných informací.

Školení a workshopy
Pomůžeme Vám pochopit základní rámec evropské a české legislativy včetně povinností, které z ní vyplývají. Vysvětlíme, jaké výhody má zavedení společensky odpovědného a udržitelného podnikání a ukážeme Vám příklady dobré praxe. Zároveň Vám ukážeme, jaké jsou vhodné další kroky při zavádění ESG do organizace a jak to udělat efektivně a neohrozit její chod.