Vytváření a změny holdingových struktur

V určité fázi rozvoje společnosti může vyvstat potřeba oddělení jejích konkrétních částí, ať už za účelem separace rizik, uplatnění rozdílných přístupů k řízení nebo vytvoření společného podniku s obchodním partnerem. Společnost se tak začne organicky měnit na holdingovou strukturu s mnohem větší variabilitou dalšího rozvoje. Tento proces by však měl probíhat řízeně, s dlouhodobou vizí a uvážením všech relevantních právních a daňových efektů. Potřeba vytvoření holdingové struktury však často vzniká i při generační výměně vlastníků společnosti jako efektivní nástroj správy a rozvoje rodinného majetku.

Bohaté zkušenosti našeho týmu s vytvářením a různými formami reorganizací holdingových struktur jsou základem pro nalezení optimálního řešení pro klienta v uvedených situacích. Naši specialisté připraví řešení na míru podle potřeb a situace klienta se zohledněním všech relevantních právních aspektů a daňových konsekvencí, ať už jde o vytvoření holdingové struktury, její změnu (fúze, rozdělení a jiné přeměny), post-akviziční integraci nebo vytvoření společného podniku.