Na kávě s Alenou Varhanovou

Nejen o tom nám vyprávěla v rozhovoru, který si můžete přečíst. Dotkneme si i tradičnějších témat a nezapomeneme ani na osobní život.

 
Spektrum_1-(1).jpg
 
  • Co v současné době škola Spektrum nabízí zájemcům o studium?
Právě v tyto dny máme plné ruce práce s dokončením školního roku a přípravou maturitních zkoušek. Ale pokud bych měla říci, co všechno naše škola nabízí, pak je to jednoduché. Nabízíme možnost udělat si maturitu odkudkoliv a učit se kdykoliv pomocí e-learningu. Díky tomu maturitu zvládnou udělat dospělí pracující, mladí sportovci, lidé žijící v zahraničí a podobně. Studium u nás je opravdu snadné a intuitivní. Dále nabízíme i další vzdělávací kurzy pro rozšíření kvalifikace.
 
  • S jakým záměrem jste školu Spektrum kdysi zakládala?
Školu jsem zakládala před třiceti lety jako běžnou soukromou školu s denním studiem. Chtěli jsme kvalitní školu s přátelským a individuálním přístupem ke studentům. Tehdy nikoho ani nenapadlo, že by se dalo studovat jinak než tak, že chodíte denně do školy, tam si odsedíte pár hodin, vyslechnete si jednotlivé učitele, uděláte si domácí úkoly a oni pak oznámkují vaše vědomosti. I když někteří „dospěláci“ už tenkrát chodili na večerní školu. Byli jsme tedy menší škola s proklientským přístupem ke studentům, nabízeli jsme dvě studijní zaměření: sportovní management a žurnalistiku.
 
  • Škola má více než 25letou tradici. Co všechno se v ní za tu dobu změnilo?
Změnilo se mnohé, a to od základu. Asi deset let jsme byli takovou „obyčejnou“ střední školou, zpočátku zaměřenou na cestovní ruch, později jsme se rozhodli pro obor Obchodní akademie a přidali nástavbový obor Podnikání. Nejdůležitějším rozhodnutím bylo ale to, že budeme vzdělávat on-line. Rozhodnutí jsme učinili už před patnácti lety a od té doby na tom pracujeme, neustále se zdokonalujeme a opravdu tak i učíme. Počátky byly samozřejmě velice obtížné, nikdo nám moc nevěřil, neustále jsme byli kontrolováni, zejména Českou školní inspekcí, ale i sdělovacími prostředky. Občas nás dokonce nařkli, že prodáváme maturitu, protože naši žáci nemuseli denně docházet do školy, a to si nikdo nedokázal ani představit. V době covidové jsme ale byli asi jediní, kteří bez přerušení a jakýchkoliv změn pokračovali ve výuce a naši studenti byli velice dobře připraveni k maturitě. Momentálně tedy nabízíme on-line studium k maturitě v oborech Podnikání, Sociální činnost a Obchodní akademie.
 
  • Škola Spektrum je novým členem skupiny Moore Czech Republic. Co do ní přináší? Čím ji obohatí?
Myslím, že skupina Moore Czech Republic si je velice dobře vědoma toho, jak mohou naše zkušenosti, znalosti a vzdělávací systém využít. Dokážeme se společně velice dobře a aktivně přizpůsobit novým potřebám a požadavkům na vzdělávání v Česku, ale i v zahraničí. Dokážeme studentům vytvořit takové podmínky, že se mohou učit z domova, na cestách, ale i z vlastního pracoviště, pokud jim to chytrý zaměstnavatel umožní. Dokážeme vyhovět jakémukoliv zaměstnavateli s potřebou dovzdělat jeho odborníky, dokážeme zaměstnat mimořádné experty a využít jejich znalostí pro výuku jiných lidí, dokážeme využít AI – umělou inteligenci, která nás v mnohém nahradí, pokud jí dáme možnost a důvěru.
 
  • A co může přinést vaší škole, když se stává součástí takto silné skupiny?
Víte, jako každá soukromá škola, neměli jsme a nemáme tzv. na růžích ustláno. Lidé si musí zvyknout na to, že za kvalitní vzdělání a služby je třeba platit. S úsměvem si vždy vzpomenu na úplně prvního studenta v on-line systému, který udělal maturitu dokonce s vyznamenáním, i když ve škole byl pouze párkrát na přezkoušení. Ten na otázku novináře, zda se mu nezdálo studium moc drahé, odpověděl, že to byla nejlepší investice jeho života.
Není přece nic příjemnějšího než mít za sebou silného partnera, kamaráda, pomocníka. Ať už je to rodič, nebo úspěšná firma, kterou rozhodně Moore CZ je.
 
  • Změní se něco pro studenty po příchodu školy Spektrum do skupiny Moore Czech Republic? Mají se na něco připravit?
Myslím, že se nic zásadního nezmění pro ty, kteří nebudou žádné změny chtít. A pokud se něco změní, pak jen k lepšímu. Bude více možností, kde provádět zkoušky (nejen u nás v Kosmonosech, ale i v Praze, Brně či jinde), může být více studijních oborů, stáže v zahraničí, lepší vybavení při on-line výuce, příjemnější prostředí v Moodlu, zajímavější formy výuky, nové kurzy atd.
 
  • Pro koho je škola Spektrum určena a co obvykle absolventi dělají po jejím vystudování?
Pokud se ptáte na ty, kteří se rozhodli dodělat si maturitu, pak zřejmě budou pokračovat ve své práci, ale na vyšších postech. Někteří možná změní svou profesi – z prodavaček, cukrářek, kadeřnic nebo mechaniků se stanou samostatně podnikající osoby. No a ti patnáctiletí? Budou doufám pracovat v tom oboru, pro který je připravujeme.
 
  • Budete se nadále podílet na chodu školy nebo již máte o své budoucnosti jinou představu?
Přes třicet let pracuji ve školství a skoro celý ten čas jsem věnovala právě „své“ škole. Když jsem ji s manželem založila v roce 1994, bylo mi něco přes čtyřicet. Ano, mám představu, že škola bude nadále v dobrých rukou a bude pokračovat dál i beze mne.
 
  • Působíte ve více funkcích. Jste velice zaměstnaný člověk. Zbude vám čas na koníčky a osobní život?
Ale ano, naučila jsem se plánovat svůj čas, snažila jsem se jej rozdělit mezi práci a své koníčky. Byl to hlavně sport, volejbal, lyžování, turistika, občas jsem si přečetla i něco pěkného, většinou jsem ale studovala předpisy, zákony a vyhlášky. V posledních pěti letech se převážně věnuji svým malým vnučkám. Jim přizpůsobuji svůj volný čas a svoje zájmy a ještě stále jim docela stačím s dechem při vycházkách, chození po skalách v Českém ráji, jízdě na kole a plavání. Stále častěji se ale s manželem snažíme využít pár pobytových dní v lázeňských resortech, a když to jde, tak i pobytu u moře.
 
Spektrum_1-(5).jpg

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů do budoucnosti.