Strategické poradenství

Progresivní společnost chce růst, objevovat nové příležitosti nebo získávat nové zákazníky pro své produkty a služby. Každý trh pak má svá specifika, potřeby a nároky zákazníků se zvyšují, poskytované služby a produkty jsou složitější a je jich stále více, legislativní prostředí se vyvíjí. 

Základem úspěchu je mít jasnou a srozumitelnou vizi a strategii, které podporuje celá společnost. Bohaté zkušenosti našeho týmu, jehož součástí jsou i manažeři, kteří řídili lokální i nadnárodní společnosti a mají mnohaletou praktickou zkušenost se strategickým směřováním firem, jsou předpokladem ke zvládnutí těchto výzev. 

Naše služby zahrnují přípravu a zavedení podnikové strategie v celé její šíři, tj. od definování strategické vize, nastavení strategických cílů, přes stanovení konkrétních opatření a projektů umožňujících naplnění cílů až po formulaci ambiciózních, ale dosažitelných business plánů. Předmětem služeb zpravidla bývá i zavedení strategického controllingu a podpory klienta při samotné implementaci strategie.

Celá příprava strategie přitom vzniká velmi prakticky, a to v průběhu 2 až 3 měsíců formou série předem připravených workshopů moderovaných ze strany zkušeného poradce. Pro každý workshop jsou z naší strany připraveny analytické podklady a závěry workshopů průběžně dokumentovány. Hlavním výstupem je pak živý dokument, který je různými formami komunikován uvnitř organizace klienta i navenek a který se stává jedním ze základních podkladů pro následnou implementaci.

Významnou součástí našeho poradenství ve strategické oblasti je příprava a implementace komplexních či specializovaných strategických a koncepčních dokumentů pro státní správu, jakož i pro regiony, města a obce. Velmi aktivně se podílíme na zpracování strategií regionálního rozvoje nebo např. strategií rozvoje sportu či kultury.

Udržitelný rozvoj
Moderní společnosti musejí reagovat na výzvy současného světa a soustředit se plně na udržitelný rozvoj firmy. Při řízení organizace je třeba se zaměřit především na dlouhodobé ekonomické, environmentální a sociální aspekty, které dokážou ovlivnit, jak se bude společnosti dařit v budoucnu.

Naši experti dokážou  navrhnout a implementovat principy udržitelného rozvoje a nastavit ve spolupráci s klientem praktické obchodní a provozní modely a postupy, které mu umožní jeho trvalý růst.

Marketing a obchod
Obchodní společnosti, mají-li být úspěšné, musí reagovat na změny tržního prostředí a přizpůsobovat tomu nejen své fungování, své produkty a služby. Zákazníci mění své zvyky a mají nová očekávání vyžadující nové přístupy. Proto je důležité efektivně nastavit obchodní a marketingové procesy, kdy společným cílem je znásobit obchodní potenciál společnosti. 

Tvorbu produktové a marketingové strategie zakládáme na aktuálních poznatcích z trhu při využití analýzy „big data“, včetně implementace nových technologických přístupů. Naše týmy mají ve svých řadách praktiky z oblasti produktového managementu, marketingu a médií, kteří denně implementují nové strategie do praxe. 

Kvalitní a žádaný produkt a jeho srozumitelná a přitažlivá prezentace je základem pro dosažení úspěchu. Naše zkušenosti jsou základem pro navržení a implementaci takových řešení, která umožní našim klientům využívat veškerých podpůrných mechanismů s cílem získat zákazníky a udržet si jejich loajalitu.