Finanční řízení

Cílem finančního řízení je získat komplexní a přesný přehled o klíčových finančních ukazatelích společnosti jako podklad pro rozhodování jejího managementu. To je nezbytným předpokladem pro řízení společnosti a pro efektivní využívání jejích zdrojů.

Plánování a controlling
Propracovaný systém plánování a controllingu napomáhá dosažení podnikových cílů a včas upozorní management na blížící se nebezpečí, které vyžaduje přijmout náležitá opatření. 

Moore Czech Republic má v oblasti plánování a controllingu rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a typech společností. Naši odborníci se zabývají nejen nastavením vhodné datové základny controllingu v podobě správně nastaveného nákladového a kalkulačního systému firmy, ale i vybudováním optimální informační nadstavby umožňující efektivní reporting. Na základě informací generovaných vhodně nastavenými controllingovými nástroji je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem na vzniklou situaci.

V oblasti plánování náš tým pomůže s nastavením procesu tvorby plánu a jeho integrací do informačního systému firmy tak, aby podporoval zvolenou vizi a strategii společnosti, s cílem nastavit motivující, ale splnitelné cíle pro všechny vnitřní útvary společnosti. 

Zvláštní pozornost je věnována rovněž krátkodobému a dlouhodobému řízení pracovního kapitálu a cash-flow, pro které naši poradci nastaví v prostředí klienta soubor interních postupů a reportů umožňující společnosti reagovat jak na krátkodobé, tak na dlouhodobé výkyvy v její finanční situaci.

Finanční restrukturalizace
V situaci, kdy se firma dostává do finančních problémů, jsou naši specialisté schopni rychle analyzovat její situaci, připravit plán opatření (včetně tzv. quick wins) a pomoci s jeho implementací, včetně zajištění interim managementu, např. formou dosazení prozatímního finančního ředitele. Pokud je to třeba, převezmeme též jednání s bankami či jinými věřiteli nebo též orgány státní správy. V řadě případů pomůžeme s řešením na bázi zajištění vhodného investora, ať už strategického či finančního. V krajním případě provedeme společnost insolvenčním řízením s minimalizací negativních dopadů do jejího fungování.  

Dotační poradenství
V současnosti mají firmy celou řadu možností k získání podpory pro realizaci svých projektů, ať jsou to přímé dotace, anebo investiční pobídky. Je důležité se v nabídce poskytovaných podpor zorientovat, aby bylo možné najít nejvhodnější řešení pro konkrétní projekty. 

V Moore Czech Republic rozumíme tomu, jakými úskalími musí management projít, než se podaří získat vhodnou finanční podporu. Naši experti pomohou s její identifikací, se získáním i s jejím efektivním využitím, včetně nastavení nezbytné administrativy. V této souvislosti zajistí posouzení nezbytných podkladů, doporučení správných dotačních programů pro plánované záměry, administraci dotačních programů včetně přípravy výběrových řízení a osobní vyjednávání s poskytovateli dotace, nastavení cílů, procesů a dokumentace spojené s konkrétní dotací.