Management Consulting

Lidské zdroje a recruitment

Stále více moderních společností už pochopilo význam práce s „lidskými zdroji“, protože právě ta má přímý vliv na úspěch firmy jako celku. Do firemních procesů je nutné implementovat specifické procesy řízení lidských zdrojů, ať už jde o systémy odměňování, hodnocení pracovního výkonu, anebo talent management. V oblasti řízení lidských zdrojů zajišťujeme komplexní poradenské služby. Primárně se orientujeme na nastavení a integraci jednotlivých klíčových prvků a procesů řízení lidských zdrojů do jednoho funkčního systému. Z našich zkušeností víme, že je důležité pohlídat také to, aby se metody řízení lidských zdrojů dostaly i do projektů, které na ně nejsou primárně zaměřeny. Nejčastěji řešíme témata nalezení a výběru vhodných pracovníků pro jednotlivé pozice, personální audity, nastavení organizace a řízení lidských zdrojů, řízení pracovního výkonu, hodnocení, motivace a odměňování, systém osobního růstu a vzdělávání atd.
 

Strategie a marketing

Tržní prostředí se mění každý den. Firmy na to musí reagovat a přizpůsobovat tomu nejen své fungování, ale často i produkty nebo vnitřní procesy. Management se v takovém případě často nedokáže věnovat i „high-level“ strategii, kterou by bylo možné okamžitě aplikovat a firmě tak pomoci. Nejefektivnějším řešením v této fázi je získat know-how, které umožní aplikovat změny napříč celou organizací. Přesně s tím vám můžeme poradit. Připravíme pro vás podnikovou strategii na míru. Během dvou až tří měsíců vás na společných workshopech naučíme, jak aplikovat teorii do praxe. Zároveň pro vás vypracujeme analýzy, na kterých se budou podílet jak naši specialisté, tak i externí poradci. Abychom mohli společně dosáhnout co nejlepšího výsledku, workshopy povedou naši nejzkušenější odborníci s dlouholetou praxí v oboru. Stejně tak potřebujeme, aby do celého procesu byli zapojeni i klíčoví pracovníci vaší společnosti. Hlavním výstupem je živý dokument, který je různými formami komunikován uvnitř firmy i navenek a který se stává jedním ze základních podkladů pro její řízení. Samozřejmostí je také nastavení strategického controllingu, na jehož bázi celou strategii průběžně aktualizujeme. Rádi vám také poskytneme komplexní podporu při implementaci strategie.
 

Optimalizace procesů a výkonnosti firem

Často se setkáváme s tím, že společnost jednoduše nezvládne svůj přirozený rozvoj. Neustále se zvyšují nároky a potřeby zákazníků, zpřísňují se tržní podmínky, služby a produkty dané firmy jsou složitější a je jich stále více. Snadno se pak ztrácí přehled o výkonnosti firmy – veškerý čas se věnuje každodenní operativě a nezbývá prostor pro realizaci klíčových cílů do budoucnosti. Pomáháme našim klientům s vnitřní optimalizací podnikových procesů, navrhujeme pro ně systémy řízení a odhalujeme místa, kudy jim utíkají firemní náklady. Naším společným cílem je, aby se výkonnost společnosti zvýšila a aby se maximalizovala návratnost jejích investic právě do poradenských služeb. Často pracujeme na bázi výkonnostní odměny pro poradce z dosaženého efektu pro klienta.