Corporate Finance

Řízení podnikových financí a ekonomiky

Od finančního manažera se dnes neočekává pouze servis pro ostatní části firmy. Je stále důležitější, aby se zapojoval také do samotného řízení firemních procesů, aby dokázal pro každý z nich poskytnout smysluplnou podporu a strategická rozhodnutí. Ekonomický a provozní systém firmy se vzájemně prolínají a jednotlivé procesy nebo nástroje na to musí být připraveny. Právě poradenství v oblasti finančního a ekonomického řízení podniků patří mezi naše klíčové služby. Naši konzultanti mají v tomto oboru rozsáhlé odborné a manažerské zkušenosti, a proto dokážou klientům ukázat inovativní a zároveň praktická řešení. Vycházíme z moderních metodických přístupů a systematicky zvyšujeme přidanou hodnotu a celkovou výkonnost firmy.


Transakční poradenství

Akvizice, prodeje, fúze či jiné přeměny společností – to jsou klíčové strategické aktivity majitelů mnoha firem. Roste nejen zájem o nové akvizice mezi zahraničními či nadnárodními společnostmi, ale také nabídka firem na prodej, a to zejména v segmentu středně velkých společností, zejména v důsledku generační výměny. Naše společnost patří v dané oblasti k lídrům na trhu. V rámci tzv. „kupního mandátu“ pro naše klienty vytipujeme a doporučíme vhodnou společnost na převzetí, ale také zpracujeme ocenění společnosti nebo nastavíme celkovou akviziční strategii. Můžeme vést vyjednávání o převzetí společnosti ve všech fázích až do uzavření transakce. Zastupujeme také majitele při prodeji společnosti nebo jejích částí na bázi „prodejního mandátu“, a to od přípravy informačního memoranda a dalších dokumentů přes vyhledání a oslovení strategických či finančních investorů až po vedení jednání s vybranými zájemci a uzavření transakce. Součástí této sféry služeb jsou také operace typu MBO či MBI. Pro naše klienty jsme již realizovali také mnoho druhů přeměn společností – fúze, rozdělení, odštěpení nebo jiné restrukturalizace.
 

Due diligence

Jedná se o službu pro investora při fúzích či akvizicích, která má za cíl prověřit kupovanou společnost z finančního, potažmo daňového a právního pohledu. Cílem due diligence je dobře poznat a zmapovat kupovanou společnost a tyto poznatky promítnout do kupní ceny (valuačního modelu) nebo textu kupní smlouvy. V naší zprávě o due diligence tak klienti kromě hlavních zjištění nacházejí i doporučení a další návrhy kroků, které mohou učinit pro úspěšnou realizaci transakce. Struktura zprávy a naše postupy však vždy závisí na konkrétním zadání klienta, na povaze celé transakce a odvětví, ve kterém cílová společnost působí. Námi vypracovaná zpráva due diligence (v různém rozsahu dle přání zákazníka) se obvykle zaměřuje na tyto oblasti identifikace rizik, případně příležitostí pro kupujícího v kontextu transakce, normalizace ziskovosti (např. „upravená EBITDA“), analýzu tržeb, marže, ziskovosti a hlavní „business drivers“, hodnotu čistého dluhu po zohlednění případných rizik, analýzu pracovního kapitálu, včetně stanovení jeho průměrné výše, analýzu dalších rozvahových položek a cash flow, analýzu byznys plánu, daňové otázky a daňové strukturování transakce, právní otázky a přípravu transakční dokumentace. Naše zjištění s klientem průběžně komunikujeme a poskytujeme profesionální tým se zkušenostmi v daném oboru po celou dobu due diligence. Díky provedené prověrce získají naši klienti reálný obraz o cílové společnosti. Často však také uspoří významné prostředky z kupní ceny nebo se v některých případech vyhnou neúspěšné transakci. Mezi naše typické klienty patří jak strategičtí investoři, tak Private Equity fondy.