Pomůžeme Vám vypracovat ESG report pro Vaši organizaci dle aktuálních legislativních požadavků a vybraných mezinárodních standardů. Vyhodnotíme plnění Vaší ESG strategie a jejích cílů.