Pomůžeme Vám identifikovat, jak na tom v tuto chvíli jste, nastavit cíle ve všech oblastech ESG a určit opatření, jak tyto cíle naplnit. Nastavíme harmonogram a jednotlivé kroky implementace strategie a pomůžeme určit potřebné informace a zdroje dat pro budoucí monitoring, reporting a vyhodnocování plnění ESG strategie.