Pomůžeme Vám pochopit základní rámec evropské a české legislativy včetně povinností, které z ní vyplývají. Vysvětlíme, jaké výhody má zavedení společensky odpovědného a udržitelného podnikání a ukážeme Vám příklady dobré praxe. Zároveň Vám ukážeme, jaké jsou vhodné další kroky při zavádění ESG do organizace a jak to udělat efektivně a neohrozit chod organizace.