Provedeme Vás potřebnou úpravou směrnic, nastavením procesů a organizace, sběrem a vyhodnocení dat nebo nastavením odpovědností a odměňování ve vazbě na ESG. Zapracujeme oblast ESG do vašeho systému řízení rizik.