8 z 10 rodičů by se vrátilo dříve do práce, kdyby jejich zaměstnavatel poskytoval firemní školku či dětskou skupinu

8 z 10 rodičů by se vrátilo dříve do práce, kdyby jejich zaměstnavatel poskytoval firemní školku či dětskou skupinu

Vyplývá to z výzkumu, který realizovala poradenská skupina Moore Czech Republic.[1] Podle expertů z Moore v dnešní době přehřátého trhu práce s rekordně nízkou nezaměstnaností čelí mnoho firem výzvě udržet talentované zaměstnance. Firemní mateřské školky a skupiny se tak stávají důležitým nástrojem motivace zaměstnanců.
 
Necelých 15 % respondentů z řad rodičů s dětmi ve věku 1 rok až 6 let uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí možnost využití firemní školky. U firemních dětských skupin se pak jednalo o méně než 10 %. „V České republice není tato podpora rodičů ze strany zaměstnavatelů zatím standardem. Zjistili jsme však, že zájem zaměstnanců o firemní školky či dětské skupiny by rozhodně byl. Přes 60 % rodičů, kteří školku či dětskou skupinu nemají k dispozici, uvedlo, že by ji rádi využili. Za nedůležitý považuje benefit firemní školky či skupiny pouze 13 % respondentů,“ uvádí Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic.

obrazek_2023-10-12_155755971.png

Pro téměř 14 % rodičů je nabídka firemní školky nebo firemní dětské skupiny zcela zásadní benefit.
Za důležitou, ale nikoliv nezbytnou ji považuje 27 % dotázaných. Dalších 47 % ji pak označilo za zajímavý benefit. „V současné době trpí český pracovní trh nedostatkem kvalifikované pracovní síly a pro zaměstnavatele se stává hledání vhodných pracovníků čím dál tím obtížnějším. Přitom často jejich zaměstnanci zůstávají s dětmi doma déle, než by to bylo nezbytné jen proto, že nenajdou pro děti kvalitní předškolní zařízení. Právě firemní školky či dětské skupiny jsou cestou, jak tento nevyužitý potenciál kvalifikovaných pracovníků opět zapojit. Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že právě nabídka firemních školek a dětských skupin by mohla být benefitem, který by byl v tomto ohledu velice důležitý,“ komentuje Marcela Hrdá.
 
Výhody pro zaměstnance i firmy
Firemní mateřské školky a skupiny umožňují rodičům i postupný návrat do práce. Mohou začít s částečným úvazkem a postupně navyšovat pracovní hodiny, zatímco jejich dítě je v bezpečném prostředí nedaleko nich. Rodiče také mohou najít oporu u dalších kolegů v podobné situaci, což může snížit pocit izolace a pomoci při adaptaci na nový režim. V neposlední řade vědomí, že je dítě blízko a v bezpečí, může pomoci rodičům soustředit se na práci a snížit rodičovskou úzkost spojenou s návratem do práce.
Podporou návratu rodičů do práce mohou firmy rychleji znovu využít dovednosti a zkušenosti svých zaměstnanců. Poskytnutím takové podpory zaměstnavatelé ukazují, že si váží svých zaměstnanců, což může snížit pravděpodobnost, že si rodiče najdou jinou práci po skončení mateřské dovolené. Navíc firmy, které podporují rodiče při návratu do práce, mohou posílit svou reputaci jako rodinně orientované a sociálně odpovědné, což může přitahovat i nové talentované zaměstnance. „Udržením zkušených zaměstnanců
a rychlejším návratem do práce mohou firmy ušetřit na nákladech spojených s náborovým procesem a školením nových lidí,“
komentuje Marcela Hrdá.
 
Rekordní rodičovská
Firemní školky a dětské skupiny by pak mohly český pracovní trh ovlivnit ještě jedním způsobem, a to jako impulz ke zkracování rodičovských dovolených. „Délka rodičovské dovolené v České republice je rekordní v rámci EU, což příliš nenapomáhá zdravému trhu práce a ani rodičům samotným. 8 z 10 dotázaných rodičů ale projevuje ochotu vrátit se dříve do práce, pokud by měli k dispozici firemní školku či dětskou skupinu,“ uvádí Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic, s tím, že 35 % rodičů by tak učinilo určitě a téměř 45 % pak uvádí, že by tak spíše učinilo. Firemní mateřské školky a skupiny tak nejenže přinášejí řadu výhod pro rodiče vracející se z rodičovské dovolené, ale také pomáhají zaměstnavatelům udržet a motivovat své klíčové zaměstnance. V dnešním konkurenčním pracovním prostředí může být taková podpora rozhodující pro úspěch firmy.
 
 

[1] Výzkum byl realizován v srpnu 2023 prostřednictvím platformy Instant Research, zúčastnilo se jej respondenti, kteří měli alespoň jedno dítě ve věku 1 rok až 6 let. 300 respondentů.