Skupina Moore Czech Republic posiluje auditní služby, zaměřuje se i na speciální IT audit

Skupina Moore Czech Republic do svého auditního týmu nově začlenila šest nových specialistů, které získala akvizicí společnosti Audit – Daně. Ti pomohou společnosti Moore Audit CZ zejména s obsluhou klientů z oblastí neziskového sektoru a veřejné správy. „Vedle našich pražských kanceláří jsme díky této akvizici získali kancelář také v Brně. Do budoucna se zaměříme také na získání strategických pozic na severní Moravě a ve středních Čechách,“ uvádí Erik Ďurkáň, ředitel Moore Audit CZ.

Nová disciplína IT auditu
Auditorský tým skupiny se primárně zaměřuje na podnikatelský sektor a také na sektor neziskových organizací a veřejné správy. Mimo standardní služby statutárního auditu poskytuje také komplexní finanční a daňové due diligence. Nově se zaměřuje také na speciální IT audit týkající se technologií využívaných ve firmách klientů. „Regulátoři auditního trhu svými požadavky stále více tlačí na auditory, aby lépe rozuměli IT prostředí klientů a aby – zejména při vyšší míře závislosti klienta na jeho IT – provedl auditor specifické testy se zaměřením na jeho funkčnost. Menší auditní firmy na to ale nemusejí mít kapacity. Spolu s technologickou společností Servodata ze skupiny Moore Czech Republic proto sestavujeme unikátní koncept, ve kterém propojíme auditory s IT odborníky,“ vysvětluje Erik Ďurkáň.
IT audit díky tomu dokáže komplexně analyzovat IT prostředí ve firmách, včetně jeho silných a slabých stránek. Může se jednat například o autorizační práva pro práci v určitých částech systému, třeba při zadávání plateb za služby dodavatelů. „Například výrobní firmy procházejí stále sofistikovanější automatizací jednotlivých procesů, což klade zvýšené nároky na jejich IT týmy. My jim díky našemu zázemí různě specializovaných odborníků dokážeme poskytnout pohled z dalších úhlů a komplexní pomoc,“ dodává Erik Ďurkáň.

Rozšiřování aktivit skupiny Moore Czech Republic
„Rozšíření aktivit skupiny Moore Czech Republic přichází ve správném čase, kdy je nutné zákazníkovi nabízet komplexní řešení a budovat jeho dlouhodobou důvěru. Naše skupina proto během posledních dvou měsíců posílila své portfolio o společnost Moore Accounting CZ, která se specializuje na účetní a daňové poradenství. Vznikla také společnost Moore Technology CZ, která zastřešuje veškeré technologické aktivity skupiny a připravujeme další rozvoj v oblasti poskytování školení a rekvalifikací. Jsme připraveni našim klientům aktivně pomáhat v měnícím se světe, aby byli úspěšní,“ konstatuje Petr Kymlička, partner společnosti Moore Czech Republic.