Tři ze čtyř zaměstnanců chtějí čtyřdenní pracovní týden. Zájem je vyšší než před dvěma roky

Tři ze čtyř zaměstnanců chtějí čtyřdenní pracovní týden. Zájem je vyšší než před dvěma roky

Bezmála polovina českých zaměstnanců by určitě souhlasila se zavedením čtyřdenního pracovního týdne, dalších zhruba 28 % uvádí, že by spíše souhlasila. Vyplývá to z průzkumu[1], který si nechala vypracovat poradenská skupina Moore Czech Republic. Ta má také k dispozici srovnání s obdobným průzkumem[2], jejž realizovala před dvěma roky. V něm 61 % respondentů uvedlo, že myšlenku zavedení čtyřdenního pracovního týdne vnímá pozitivně. Letos stejný názor vyjádřilo 67 % dotázaných. V obou případech se pak ukázalo, že 65 % zaměstnanců by podle svých slov věnovala v případně zkrácení týdne práci více času.

Přibližně 30 % respondentů se domnívá, že by čtyřdenní pracovní týden stačil ke splnění všech povinností ve firmě bez nutnosti zvýšení produktivity zaměstnanců. Dalších téměř 22 % si myslí, že by zkrácený týden fungoval za předpokladu zvýšení výkonnosti pracovníků. „Z našeho šetření je jasné, že čeští zaměstnanci by myšlenku pracovního týdne uvítali. Ostatně, bylo tomu tak již před dvěma lety, a od té doby je pozitivní vnímání této myšlenky v některých ohledech dokonce ještě silnější. Je nepravděpodobné, že by případné zavedení čtyřdenního pracovního týdne mělo nepříznivý dopad na českou ekonomiku,“ komentuje Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Proti spíše muži, zájem také klesá s věkem
K zavedení kratšího pracovního týdne se přiklánějí spíše mladší zaměstnanci. Z těch ve věku 18-26 let vnímá tuto možnost pozitivně asi 83 %, u všech skupin starších 36 let se pak tento podíl pohybuje pod 65 %. „To, že proti budou spíše starší zaměstnanci, je přirozené. Nicméně, naše data ukazují, že ani padesátníci či šedesátníci nejsou v tomto směru příliš konzervativní. Například 77 % respondentů ve věku 54 až 65 let by určitě nebo spíše souhlasilo se zavedením čtyřdenního pracovního týdne,“ vysvětluje Marcela Hrdá a dodává k tomu, že ke kratšímu týdnu jsou obecně skeptičtější muži než ženy. S jistotou nesouhlas se zavedením vyjádřilo 7 % mužů, u žen to nebyla ani 2 %.

Zatím v pokusné fázi
Se zavedením čtyřdenního pracovního týdne se v současné době experimentuje napříč Evropou. „Od pandemie jsme svědky toho, jak si evropské země s touto myšlenkou pohrávají. Velký úspěch zaznamenaly například pokusy se čtyřdenním týdnem v Británii. Tamní firmy uvádí, že produktivita zaměstnanců se nesnížila, a naopak si pochvalují úbytek výpovědí. Teď to zkouší třeba také ve Španělsku a v plánu to má Portugalsko,“ popisuje Marcela Hrdá.
 
 graf.png

V Česku se podle ministerstva práce a sociálních věcí plošné zavedení čtyřdenního pracovního týdne v tuto chvíli neplánuje. „U nás je zatím tato myšlenka poměrně v plenkách. Tuzemské firmy zatím zkouší spíše méně radikální úpravy klasického pětidenního modelu, jako jsou třeba různé flexibilní úvazky nebo možnost home office. Věříme ovšem, že firmy v brzké době začnou čtyřdenní pracovní týden využívat ke svému zatraktivnění pro zaměstnance. V době nedostatku kvalifikované pracovní síly, jakou teď zažíváme, by to z jejich strany mohl být výhodný tah,“ uzavírá Marcela Hrdá.
 

[1] Průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v květnu 2023, účastnilo se jej téměř 500 respondentů.
[2] Průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v březnu 2021, účastnilo se jej téměř 500  respondentů.