Český trh fúzí a akvizic po útlumu opět nabírá dech, investory po období krizí zajímá odolnost firem

Český trh fúzí a akvizic po útlumu opět nabírá dech, investory po období krizí zajímá odolnost firem

Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic se v průběhu tohoto roku opět začíná zvyšovat aktivita na poli fúzí a akvizic. Následkem pandemie a války na Ukrajině je však patrná větší rozvážnost investorů. Ti kladou zvýšený důraz na odolnost firem vůči otřesům, jako byla právě nemoc Covid-19 či ekonomické dopady agrese na Ukrajině. Nenaplnily se však obavy z hlubší recese, které investoři měli v loňském roce, a vrací se jim nákupní apetit. Přitom mají k dispozici dostatek nahromaděného kapitálu z období, kdy s investicemi váhali právě kvůli obavám o budoucnost globální ekonomiky. Vysoká míra inflace a hledání příležitostí pro zhodnocení volných peněz pro ně pak slouží jako další impulz k investicím. Kombinace těchto faktorů povede podle odhadu odborníků Moore Czech Republic k oživení trhu fúzí a akvizic během druhého pololetí letošního roku a počátkem toho příštího.

Zásadním předpokladem pro investice v oblasti fúzí a akvizic je nyní odolnost a udržitelnost business modelu firem. „Uplynulé roky byly pro firmy tvrdou zkouškou, která prověřila jejich sílu. Zároveň se ale jednalo také o impulz pro investory k větší rozvážnosti při transakcích. Udržitelnost a životaschopnost podnikání je pro ně teď tím nejdůležitějším, co u firem hledají. Zajímá je zkrátka, zda má daná společnost zajištěnou svou budoucnost,“ komentuje Ondřej Kolman, Senior Manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic. „S udržitelností podnikatelského modelu firem souvisí i to, že pro investory – jak strategické, tak finanční – je důležitá i diverzifikace aktivit firem, které kupují. Tedy to, zda v případě, že by část jejích aktivit postihla další neočekávané krize, bude firma schopna vykrýt její výpadek jinou svou aktivitou. Investoři se tedy nyní více než v minulosti vyhýbají firmám, jejichž aktivity připomínají ,monokultury‘, a vyhledávají ty, jejichž aktivity jsou více diverzifikované,“ dodává Ondřej Kolman.

Obavy z recese se nenaplnily
V prvním pololetí letošního roku proběhlo 61 transakcí, o 12 méně než ve stejném období roku 2022 a o 22 méně než v druhé polovině loňského roku. „Je vidět, že obava investorů z poklesu trhů a recese, která panovala na konci roku 22 a začátku roku 23, postupně odeznívá s tím, jak se firmy postupně přizpůsobují novým podmínkám na trzích. Pro druhé pololetí roku 2023 očekáváme zvýšení počtu dokončených transakcí, které se i díky obavám strategických investorů zpozdily či protáhly,“ říká Ondřej Kolman.
Mezi zajímavé letošní transakce v oblasti fúzí a akvizic na českém trhu patřila například akvizice společnosti Woltair americkou kapitálovou společnosti Westly Group. „Tato transakce potvrzuje velkou atraktivitu společností v oblasti čistých energií pro investory,“ konstatuje Ondřej Kolman. Další transakcí byla akvizice tradičního českého výrobce optických a mechanických přístrojů Meopta - Optika investiční společností Carlyle Group.

Obavy z energetické krize se nenaplnily
Dalším impulsem pro rozhýbání trhu fúzí a akvizic bylo také vylepšení situace na trhu s energiemi. A tedy ochladnutí obav investorů, že firmy, do nichž investují, nepřežijí růst cen energií a vstupů. „Vedle toho je zásadním faktorem také relativně velké množství kapitálu, který se nahromadil v rukou finančních i strategických investorů. V kombinaci s vysokou mírou inflace se jedná o ideální předpoklad pro zvýšení aktivity na trhu fúzí a akvizic. Oživení trhů očekáváme v druhém pololetí roku 2023, případně na začátku příštího roku,“ vysvětluje Ondřej Kolman. „Pro investory je také důležité zjištění, že firmy, které zvládli krize, kterými jsme nyní procházeli, zvládnou patrně do budoucna i jiné otřesy a investice, které do nich vloží, se jim tedy vrátí,“ doplňuje Ondřej Kolman.  

Současná ekonomická situace z pohledu fúzí a akvizic nepřeje především energeticky náročným podnikům, dodavatelům pro automobilový průmysl (nejvíce tzv. second tier) a firmám závislým na zahraničních dodávkách surovin a komponent. „Dochází ke sblížení představ prodávajících a investorů, stále platí u investorů velký důraz na prokázání udržitelnosti ekonomických výsledků. Energeticky náročná odvětví již vzhledem k navrácení cen energií nejsou v takových problémech, nicméně stále jsou v riziku odvětví vázaná na dodávky surovin či produktů z Asie. Stále je ovšem patrný trend zájmu investorů o oblast energetiky,“ uzavírá Ondřej Kolman z poradenské skupiny Moore Czech Republic.