Patříte mezi 80 % těch, kteří dosud nepodali daňové přiznání? Máte ještě více než 2 týdny, ale mohou to být také skoro 4 měsíce

Patříte mezi 80 % těch, kteří dosud nepodali daňové přiznání? Máte ještě více než 2 týdny, ale mohou to být také skoro 4 měsíce

Radim Darebník

Podle nejaktuálnějších informací Finanční správy bylo dosud podáno půl milionu daňových přiznání, tedy necelých 20 % z předpokládaného celkového počtu. V následujících dvou měsících bude aktivita poplatníků sílit, protože již 3. dubna končí lhůta pro podání v papírové formě. Největší zájem je však o elektronickou formu, pro kterou je stanoven nejzazší termín o měsíc později. Největší časový i administrativní komfort mají ti, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce.

„V případě, že OSVČ ještě nemá aktivní datovou schránku, jde o poslední možnost, kdy může podat daňové přiznání v papírové podobě,“ uvádí Martin Pech, daňový manažer ze společnosti Moore Accounting CZ, s tím, že takových živnostníků je v tuto chvíli už výrazná menšina. Stát totiž od začátku letošního roku zřizuje živnostníkům datovou schránku, všem by měla být zřízena do konce tohoto měsíce.

Převažuje elektronická forma
Ve chvíli zřízení se datová schránka stává klíčovým nástrojem pro komunikaci se státní správou, což je důležité také právě pro podání daňového přiznání. „Finanční správa upozornila, že osoby samostatně výdělečně činné s aktivní datovou schránkou v letošním roce nemohou podat daňové přiznání na tradičním růžovém formuláři. Pokud tak OSVČ učiní, finanční úřady to mohou posoudit, jako by dotyčný přiznání nepodal,“ vysvětluje Martin Pech, daňový manažer ze společnosti Moore Accounting CZ, a dodává, že v takovém případě může hrozit pokuta 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta ztráty) za každý den prodlení. Daňové přiznání je potřeba skrz datovou schránku doručit finančnímu úřadu ve formátu tzv. XML souboru.

Datová schránka přesto není jediný způsob, jak mohou OSVČ daňové přiznání podat. „Živnostníci mohou využít také portál Moje daně, do něhož se dá přihlásit například pomocí bankovní identity, a podepsat obdobně, jako ve svém internetovém bankovnictví,“ vysvětluje Martin Pech a upozorňuje, že elektronické daňové přiznání je letos nutné podat do 2. května, zatímco termín pro podání na papírovém formuláři je již 3. dubna.

Podání prostřednictvím daňového poradce
Nejzazší termín pro podání daňového přiznání platí pro případ, kdy jej za poplatníka podává daňový poradce. V tu chvíli je nutné tak učinit do 3. července. „Daňový poplatník, jak fyzická, tak právnická osoba může poskytnout plnou moc daňovému poradci, aby podal její přiznání v prodloužené lhůtě, tj. 6 měsíců po skončení relevantního zdaňovacího období,“ uzavírá expert na daně z Moore Accounting CZ Martin Pech.