Kybernetická bezpečnost

V oblasti bezpečnosti ICT poskytujeme celou škálu služeb počínajících audity systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO27000, po audity ochrany osobních údajů zaměřené na posouzení splnění požadavků zákona o zpracování osobních údajů, ve znění zákona č. 111/2019 Sb. Dále naši odborníci realizují audity v souladu s požadavky kladenými na kybernetickou bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb. a navazující vyhlášky NBÚ č. 82/2018 Sb. Stejně tak realizujeme audity řízení kontinuity činností organizace dle ČSN ISO 22301:2013 a podporu při zpracování havarijních plánů ICT. Součástí našich služeb je rovněž podpora implementace opatření prostřednictvím revizí architektur bezpečnostních prvků penetračními testy a testy odolnosti.