Outsourcing účetnictví

Účetní služby

Nabízíme vám takové služby, které vás maximálně osvobodí od „papírování“ a nahradí vám tak kvalifikovaný ekonomický úsek, který se řídí zásadou diskrétnosti a spolehlivosti. Rozsah našich účetních služeb zahrnuje vedení účetnictví podle českých účetních postupů, zpracování účetních závěrek, zpracování výkazů (NBS, statistický úřad, finanční úřad atd.), rekonstrukci účetnictví, účetní poradenství, zpracování podkladů pro účely reportingu a controllingu, správu bankovních účtů, zabezpečení platebních operací na účtu klienta či evidenci majetku. Jsme samozřejmě schopni zajistit též vedení účetnictví klienta na jeho informačním systému.


Mzdové účetnictví

Neexistuje snad citlivější oblast účetnictví, než je mzdová agenda. Každý zaměstnanec očekává, že obdrží správně a včas zpracovanou mzdu. Naše společnost je schopna za vás převzít komplexní vedení mzdové agendy, a to včetně všech souvisejících operací daných obecně platnou legislativou či firemními pravidly (exekuce, příplatky či úlevy, cestovní příkazy, benefity atd.), výkaznictví pro státní orgány, zdravotní a sociální pojištění, přehledy pro zaměstnavatele. Zajistíme též výplatu mezd přes naše účty, což zvýší důvěrnost v dané oblasti.