Jan Kubica

Partner Moore Legal CZ

Jan působí v advokacii od roku 1996 a specializuje se na oblast obchodního práva, a to zejména na fúze, akvizice a reorganizace obchodních společností, ale i závazkové právo. Zaměřuje se také na poskytování právních služeb v oblasti informačních technologií a na řešení otázek kybernetické bezpečnosti. Jan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.