Skupina Moore Czech Republic opět skokově roste – vstoupila do společností Bene Factum, HZConsult a Audikon

Skupina Moore Czech Republic opět skokově roste – vstoupila do společností Bene Factum, HZConsult a Audikon

Radim Darebník

Díky akvizici dochází k významnému posílení zejména divize Moore Audit CZ, která se tímto krokem dostává mezi top 10 auditních společností v České republice. Akvizice společnosti Bene Factum současně otvírá úplně novou oblast působení skupiny Moore Czech Republic – znaleckou činnost.

Akvizicí dalších českých firem posiluje skupina Moore Czech Republic své služby v oblasti statutárních auditů i v poskytování dalších auditních služeb, včetně auditů grantových schémat, projektů a programů financovaných z prostředků státního rozpočtu, EU a světové banky nebo auditů forenzních. Díky ovládnutí společnosti Audikon současně podpoří svou divizi outsourcingu účetnictví Moore Accounting CZ.

 „Naše auditní divize roste mnohem rychlejším tempem, než jsme původně plánovali. Rok 2022 je pro nás v této oblasti zlomový, neboť pronikneme mezi tuzemskou „velkou desítku“ auditních firem, přičemž naši strategii růstu naplňujeme organickým rozšiřováním zákaznické báze a současně také akvizicí kvalitních auditorských společností. Společnosti Bene Factum a HZConsult působí na auditním trhu dlouhodobě a mají stabilní a zároveň i velmi prestižní zákaznickou strukturu,“ uvádí řídící partner skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička.

„Zcela zásadní pro naši skupinu je pak rozšíření naších aktivit o znalecké služby v oboru ekonomika. Zaplňujeme tak poslední prázdné místo v portfoliu odborných činností a získáváme možnost nabídnout zákazníkům nové služby např. v oblasti oceňování podniků, cenných papírů, hmotného a nehmotného majetku či obchodních podílů,“ dodává Petr Kymlička k novému oboru působnosti skupiny Moore Czech Republic.

Rozšíření auditní divize a daňového poradenství
Společnosti přecházející pod Moore Czech Republic disponují zkušenými auditními odborníky, daňovými poradci, specialisty v oblasti účetnictví a experty znaleckého ústavu. Mezi stávající klienty patří významné tuzemské i zahraniční obchodní společnosti, ale také města, obce a neziskové či příspěvkové organizace.

 „Poslední rok nám ukázal, že správnou cestou rozvoje a plnění strategických cílů je důraz na vysokou kvalitu auditních služeb, založených na zkušeném týmu a profesionální metodice. To nám umožnilo otevřít diskusi s možnými partnery, kteří chtějí patřit pod silnou značku naší celosvětové skupiny Moore Global, a proto dnes mezi námi rádi vítáme kolegy z Bene Factum a HZConsult,“ říká partner Moore Audit CZ Erik Ďurkáň s tím, že jde ve vzájemné spolupráci o první krok.

„Společnosti Bene Factum a HZConsult dosáhly za dobu své existence respektovaného postavení na trhu auditních služeb. Dnes jsme hrdí, že vysoké standardy námi poskytovaných služeb nám otevřely novou cestu pro fungování v mezinárodní síti Moore Global. Znalecký ústav působící v rámci společnosti Bene Factum považujeme za skvělý příspěvek k poskytování služeb v oblasti fúzí a akvizic. Stáváme se součástí sítě, která vytváří mimořádné synergie,“ uzavírá Miloš Havránek, který zůstává ve společnostech Bene Factum a HZConsult jako minoritní akcionář a jednatel.

Společnosti Bene Factum, HZConsult a Audikon rozšiřují skupinu Moore Czech Republic o cca 30 zaměstnanců a zvyšují její výnosy o téměř 40 milionů korun ročně. Moore Audit CZ má v současné době zhruba 40 auditních odborníků a regionální zastoupení v Praze, Brně, Příbrami, Pardubicích a nově Českých Budějovicích.