Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s Ochranou osobních údajů.

Exkluzivní průzkum: 2/3 firem a podnikatelů neočekávají po zbytek roku omezení ze strany státu

Exkluzivní průzkum: 2/3 firem a podnikatelů neočekávají po zbytek roku omezení ze strany státu

Radim Darebník

Současně jich 66 % pro zbytek roku nepřipravuje protiepidemická opatření, pokud jim to vláda nenařídí nebo nedoporučí. Společnosti, které z vlastní vůle realizují vlastní preventivní opatření, nejčastěji přistupují k testování zaměstnanců a umožnění práce z domova. 

Firmy se další vlny a s ní spojených omezení podnikání neobávají. Z 315 zástupců oslovených firem jich 65 % neočekává, že by státní orgány zasáhly do jejich podnikání. „Důvodem je optimistické naladění z průběhu léta, kdy byla epidemie na ústupu. Dalším faktorem je důvěra v očkování, ostatně část firem k němu své zaměstnance motivovala například dnem volna či finanční odměnou,“ popisuje Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic a dodává: „Ačkoli v současnosti stále určitá omezení platí, společnosti se s nimi v rámci jednotlivých odvětví naučily fungovat a věří, že nedojde k jejich zpřísnění.“ 

Fakt, že optimismus v podnikatelské sféře převládá, potvrzují i šetření, které provedla Hospodářská komora ČR. „Podle dostupných informací nic nenasvědčuje tomu, že v průběhu letošního podzimu dojde k omezení firem a podnikatelů v takové míře jako minulý rok. Očkování jako účinný nástroj proti onemocnění je všem k dispozici, není tedy důvod k zavádění jakýchkoli celoplošných či sektorových omezení. Budeme usilovat o to, aby se případné problémy řešily včas a bez zásadního omezení poskytovaných služeb,” doplňuje Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR.

Připravuje se pouze 1/3 firem

Podle průzkumu 66 % společností nepřipravuje pro zbytek letošního roku protipandemická opatření, pokud je nenařídí nebo nedoporučí vláda. „Ve většině firem se dodržují základní pravidla, nabádá se k dodržování 3R. Ochranná opatření nad tento rámec realizuje či má v plánu pouze třetina firem. Bezpečnost zaměstnanců je ochranou i jejich byznysu. Proto v některých společnostech zaměstnanci stále pracují rozděleni do skupin, které se nepotkávají,“ uvádí Marcela Hrdá.

Z šetření pro Moore Czech Republic dále vyplynulo, že čtvrtina společností, které pro zbytek roku protiepidemická opatření připravují, spoléhá na testování. V podobné míře umožňují práci z domova. „Zajímavé je, že téměř polovina firem, které omezení ze strany veřejné správy očekávají, se na takovou situaci nijak zvlášť nepřipravuje,“ uzavírá Marcela Hrdá.

 

1 Průzkum realizovaný od 2. do 7. září mezi 315 soukromými podnikateli, řediteli, vrcholovými manažery a vyššími vedoucími pracovníky, v sektoru služeb, výrobě, průmyslu, maloobchodu a zemědělství. Firmy všech velikostí, od 1 po 1 000+ zaměstnanců a s obratem od méně než 1 milionu korun po více než 1 miliardu korun.