Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s Ochranou osobních údajů.

Výkon českého průmyslu byl v červnu nad průměrem EU. Lepší výsledky brzdí nedostatek pracovníků i vstupů.

Výkon českého průmyslu byl v červnu nad průměrem EU. Lepší výsledky brzdí nedostatek pracovníků i vstupů.

Radim Darebník

Také v meziročním srovnání s červnem 2020 zaznamenali čeští průmysloví výrobci v kontextu EU nadprůměrný růst produkce. Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic stále není výkon českého průmyslu na svém potenciálu, a to zejména kvůli nedostatku pracovních sil a materiálových vstupů.

Podle nejaktuálnějších dat Eurostatu vzrostla průmyslová produkce v ČR za červen 2021 meziměsíčně o 1 %. Nejvýraznější růst vykázala Malta (+5,2 %), dařilo se také sousednímu Slovensku (+2,9 %), naopak průměr zemí Evropské unie se nesl v duchu mírného poklesu (0,2 %), když země jako Dánsko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko či Finsko zaznamenaly pokles v porovnání s květnem o 2 % či více.

Postupný návrat k normálnímu výkonu

V meziročním srovnání zaznamenaly členské země EU poměrně výrazný růst, který v průměru činil 10,5 %. Česká republika na tom byla s růstem 11,4 % ještě o něco lépe. „Evropským zemím se v oblasti průmyslové výroby daří pomalu navracet ke stavu před příchodem pandemie koronaviru. Platí to i o českých podnicích, přestože produkci v některých sektorech výrazně ovlivňují výpadky v dodavatelském řetězci. Českým specifikem, které brzdí prakticky všechny výrobní společnosti, je nedostatek pracovních sil,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. „I přes tyto překážky vykázal tuzemský průmysl v červnu dvouciferný meziroční růst, což nebyl případ zdaleka všech států Evropské unie,“ dodává Petr Kymlička s tím, že hned 11 zemí zaznamenalo jednociferný růst, především severské země rostly pouze v nižších jednotkách procent.

1https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563223/4-12082021-AP-EN.pdf/57a5cfeb-6117-5d74-
91af-1da5b66513ab?t=1628754530119