Skupina Moore Czech Republic se rozrůstá o unikátní koncept divize Moore Technology CZ

Společnost Servodata jako základna technologických aktivit
Skupina Moore Czech Republic intenzivně rozšiřuje svou působnost v technologických oborech. Nově založila  společnost Moore Technology CZ, která v rámci holdingové struktury skupiny tuto oblast  zastřeší. Základnou aktivit Moore Technology CZ se stane společnost Servodata, která se zaměřuje jak na vývoj a implementaci komplexních softwarových řešení včetně kybernetické bezpečnosti, na servisní podporu a IT outsourcing, tak i na sofistikované projekty v rámci konceptu Průmyslu 4.0.

Nové technologie
Nově vzniklá společnost Moore Technology CZ bude sloužit také jako platforma pro rozvojové technologické aktivity celé skupiny, které jsou realizovány ve společnostech Care Plus Service a Mycroft Mind. Obě tyto společnosti, které jsou minoritně spoluvlastněny strategickými partnery, mají ambici se stát evropskými lídry ve svém segmentu. Tedy v oblasti asistivních technologií v případě Care Plus Service a ve vysoce efektivní analýze velkých objemů dat, pokud jde o Mycroft Mind. „Již delší dobu se věnujeme rozvoji technologií se zaměřením na Průmysl 4.0 a umělou inteligenci. Proto jsme v minulém týdnu dokončili akvizici šedesátiprocentního podílu v české společnosti Mycroft Mind. Tato společnost vyvinula inovativní systém pro sběr, vyhodnocování a prediktivní analýzu velkých provozních dat z inteligentních sítí nebo IoT s využitím robotického zpracování dat, komplexních matematických modelů a umělé inteligence. Obrovské možnosti využití tohoto systému se aktuálně objevují zejména v energetice,“ vysvětluje Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic.

Zaměření na energetiku a průmysl
Společnost Mycroft Mind se orientuje primárně na dva tržní segmenty, kterými jsou právě energetika, konkrétně distribuční sítě, a průmysl. Subjektům působícím v těchto odvětvích pomáhají řešení vyvinutá v Mycroft Mind sledovat a analyzovat provoz, hledat a napravovat jeho případné nedostatky, anebo například predikovat včasné opravy. „Akvizice společnosti Mycroft Mind umožní skupině Moore Czech Republic dostat se na špičku ve využívání umělé inteligence v oblasti řízení distribučních sítí. Chceme se stát klíčovým dodavatelem největších tuzemských i nadnárodních energetických firem při řešení smart meteringu,“ dodává Miloslav Rut, ředitel společnosti Moore Technology CZ.